Skip aktualności

Aktualności

Picture of Bartosz Machul
LOGOWANIE NA PLATFORMIE
by Bartosz Machul - poniedziałek, 12 styczeń 2015, 10:05
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU LOGOWANIA

Do logowania prosimy o użycie następujących danych:

Login: imie.nazwisko (prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska BEZ POLSKICH ZNAKÓW, pomiędzy nimi wstawiając KROPKĘ, proszę także używać wyłącznie MAŁYCH LITER oraz wpisując tylko PIERWSZE NAZWISKO)

...Read the rest of this topic
(150 words)
 

Skip available courses

Available courses

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką kursu, pragnących
doskonalić umiejętności wychowawcze, w szczególności jest skierowany do dyrektorów, kadry
kierowniczej, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.

Zapytania odnośnie kursu na stronie www.edumach.pl

Kurs trwa od 12 stycznia 2015 r.

Kurs trwa od 12 stycznia 2015r.

Informacje i zapytania na stronie: http://www.edumach.pl/

Kurs trwa od 12 stycznia 2015r.

Zapytania i informacje na stronie: http://www.edumach.pl/

Kurs obejmuje 5 modułów realizowanych w rytmie co 2 tygodnie.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, dyrektorów, pracowników szkół, przedszkoli i placówek, którzy pragną doskonalić umiejętności współpracy z rodzicami.

Kurs trwa od 12 stycznia 2015!

Zapytania i informacje o kursie na stronie: http://www.edumach.pl/

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną wspomóc dzieci napotykające na trudności w nauce czytania i pisania. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele, studenci, rodzice, którzy pragną zgłębić wiedzę nt. wsparcia dla dzieci w trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Kurs trwa  od 12 stycznia 2015!

Zapytania odnośnie kursu i informacje na stronie: http://www.edumach.pl/

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką, pragnących doskonalić umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w szczególności skierowany jest do osób zagrożonych wypaleniem zawodowym, dyrektorów, kadry kierowniczej, nauczycieli, wychowawców, pracowników pomocy społecznej.

Kurs trwa od 12 stycznia 2015!

Informacje i zapytania na temat kursu na stronie: http://www.edumach.pl/.

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, dyrektorów, pracowników szkół, przedszkoli i placówek, którzy pracują lub przygotowują się do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W kursie mogą brać udział studenci kierunków pedagogicznych. Kurs pozwala poznać sposoby budowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET)

Kurs trwa od 12 stycznia 2015!

Zapytania i informacje nt. kursu na stronie: http://www.edumach.pl/

 

Przedmiotem kursu jest poznanie metod, sposobów i technik służących efektywnej nauce.

Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w zakresie: praw rządzących zapamiętywaniem, wie, jak pokazywać informacje, żeby były one lepiej zapamiętywane oraz jakich technik zapamiętywania użyć przy uczeniu się danej partii materiału.

Kurs trwa  od 12 stycznia 2015!

Informacje na stronie: http://www.edumach.pl/

Kurs jest przeznaczony dla uczniów i dla ich nauczycieli. W kursie mogą również brać udział rodzice.

Kurs obejmuje 11 modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Co tydzień pojawiać się będzie od 8 do 10 ćwiczeń do wykonania. Ćwiczenia usprawniają deficyty rozwojowe oraz doskonalą umiejętność pisania wyrazów z u- ó.

 

Kurs trwa od 12 stycznia 2015!

Informacje na stronie: http://www.edumach.pl/