Aktualności

 
 
Picture of Bartosz Machul
NABÓR NA KURSY W EDYCJI STYCZNIOWEJ 2019!
by Bartosz Machul - poniedziałek, 18 marzec 2019, 8:19
 

Serdecznie zapraszamy na MARCOWĄ edycję kursów internetowych!

Zapisy - http://www.edumach.pl/kursy-online/

Kursy rozpoczną się 25 MARCA 2019 r.

NABÓR TRWA DO 24 MARCA 2019 R.

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące kursy:

Terapia ręki - NOWOŚĆ
Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej - NOWOŚĆ
Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę - NOWOŚĆ
Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami - NOWOŚĆ

Psychologia pozytywna w edukacji
Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.
Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole 
Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać
Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka

Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania
Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej 
Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien
Nauczyciel – mediator czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole 

Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków
Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów
Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego

 

Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole 
Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole
Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na ciekawe 45 minut.

Terapia przez zabawę 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń 

Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa
Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga 
Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
Sposoby budowania autorytetu nauczyciela

Metody aktywizujące w nauczaniu
Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne
Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej
Wychowanie do wartości - projektowanie działań wychowawczych szkoły
Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole
Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami
Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela
Współpraca w zespołach nauczycielskich
Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej
Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej
Promocja szkoły i placówki oświatowej
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie
Asertywność w pracy nauczyciela
Ocenianie kształtujące
Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela
Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole?
Nauczyciel wychowawcą - doskonalenie umiejętności wychowawczych
Dokumentacja pracy nauczyciela
Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania
Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny.
Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela.
Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę
Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?
Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Przemoc i agresja w szkole
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Dyscyplina w klasie
Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
Motywowanie uczniów do nauki
Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
Prawo dla nauczycieli
Współpraca z rodzicami
Radzenie sobie ze stresem
Pisownia "ó"
Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET)
Jak się uczyć? Czyli o tym jak osiągnąć sukces edukacyjny 

Pozdrawiamy

Zespół Specjalistycznego Centrum Edukacji EDU-MACH sp. z o.o.